1. Ouders in PTA, jaargang 8 : “We think that rewards are no longer nessecary to motivate attendance!”

Ouders weten nu wat het voordeel is van BOKOPANO Nadat de kinderen 2 jaar het Bokopano kleuterprogramma hebben gevolgd vinden ze gemakkelijker aansluiting in het basisonderwijs. Ze hebben geleerd klassikale activiteiten te doen en samen te spelen, en werkjes te doen aan een tafeltje. Wij volgden de kinderen in hun traject en krijgen voornamelijk positieve reacties van basisschoolleerkrachten. De kinderen blijken het erg goed te doen als ze naar de basisschool gaan, ze hebben al kennis gemaakt met onderwijs en hun zelfvertrouwen is groter. Ook het contact met, de bewustwording van ouders dat onderwijs belangrijk is, is toegenomen. Lange termijn resultaten van Bokopano Kids zijn tot dan toe nog niet bekend.

2. Thesis Lotte Hoes & Marijne Scherjon naar het effect van 10 jaar BOKOPANO KIDS.

Onze oudste dochter, Lotte Hoes, doet in augustus 2015 samen met een studiegenoot onderzoek naar de resultaten van de playschool, en daarmee naar het succes van de voorbereiding op de basisschool dat Bokopano de Basarwa kinderen biedt.

3. Reception Pilot at Makolojwane primary school

In de zomer van 2014, bij ons bezoek aan Bokopano, blijkt in gesprek met de zusters Ursulines dat de overheid plannen heeft om onderwijs voor kleuters op te nemen in het basisschoolaanbod. In het district Central loopt in 2014 een pilot op 4 basisscholen in de “bush” met als doel de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Dit “reception program” blijkt, bij een bezoek aan de lokale autoriteiten op het gebied van onderwijs, voor 2015 uitgebreid te worden. De ons zeer goed bekende basisschool Makolojwane primary (waar 75% van onze Bokopano kleuters naar toe gaan) blijkt hieraan mee te willen doen. De autoriteiten vragen ons , als Bokopano, om dit plan te ondersteunen in het kader van het project “adopt a school”. Voor het uitvoeren van het reception program op een basisschool wordt samenwerking gezocht met bestaande pre-schools in de omgeving. Een duidelijkere bevestiging van ons bestaan, en onze intenties, hadden we niet kunnen bedenken. 2015 zal een jaar van uitproberen worden, van zoeken naar de juiste balans tussen ondersteunen en stimuleren van dit idee en bekijken of dit een mogelijkheid is om Bokopano minder afhankelijk te maken van onze stichting. Als we in 2015 inzetten op samenwerken en intensief volgen, zou het kunnen zijn dat BOKO MAKO ,Bokopano Makolojwane reception program, in 2016 een feit wordt.

Vanuit de universiteit van Botswana wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het reception program. Daarom zal het programma op meerdere basisscholen ingevoerd gaan worden! Ze willen weten of jonge kinderen met het kleuterprogramma beter worden voorbereid op de basisschool. Dit onderzoek kan natuurlijk heel goed gecombineerd worden met het onderzoek naar de effectiviteit van Bokopano dor Lotte Hoes (2015).