Het is niet eenvoudig iets te veranderen, ook al weet je zeker dat je niet de cultuur en de mensen wilt veranderen, maar alleen het schoolgaand gedrag! Ouders zien zeker wel het belang van onderwijs en een betere toekomst voor hun kinderen, zeker in het algemeen en in theorie. Maar in de praktijk blijkt het nut van naar school gaan niet direct, je ziet het effect niet de volgende dag. De cultuur van de Basarwa is te leven bij de dag. Voor uit kijken als de gemiddelde leeftijd onder de 40 ligt…wat is dan belangrijk? Meisjes worden al vroeg moeder, er moet water worden gehaald en iets worden verdiend om te eten te hebben.

Als je iets wilt veranderen moet op het gedrag iets volgen dat tastbaar en voelbaar is, het psychologisch principe van belonen van gewenst gedrag. Zo ontstaat het Reward programma van BOKOPANO KIDS:

Schoolgaand gedrag wordt beloond met kleren en schoenen voor de kinderen, en inschrijfgeld voor de basisschool als ze zes jaar worden. Dit krijgen ze alleen bij voldoende schoolgaand gedrag, een aanwezigheid van 80% is vereist. De gewoonte van registreren zit er goed in in Botswana. Onze staff blijkt hier ook goed in, iedere dag wordt keurig in een schriftje bij gehouden wie  Absent and Present is!

Na ieder trimester worden de beloningen officieel uitgereikt tijdens een ouderbijeenkomst. Ouders worden ook inhoudelijk op de hoogte gehouden van het onderwijsaanbod en de vooruitgang van de kinderen. Door het organiseren van een “open-morning” bijvoorbeeld, zien ouders in korte lesjes waar de kinderen mee bezig zijn en wordt daarbij uitleg gegeven door de leerkracht. Ouders krijgen een map met de gemaakte werkjes en werkbladen mee naar huis. Ouders worden zo meer betrokken en schoolgaand gedrag van hun kinderen wordt zo steeds meer vanzelfsprekend. Dit blijkt heel goed te werken en er is erg veel belangstelling voor onze school.

Op deze manier is de playschool gestart, voor enkel ‘underprivileged’ en ‘needy’ kinderen.

Het onderwijs is bedoeld voor de 4, 5 en 6 jarigen van de families die lokaal kleuteronderwijs niet kunnen betalen. Met de Ursuline zusters en de opgerichte Parents Teachers Association (MR) wordt bepaald welke families (kinderen) ons aanbod het meest nodig hebben. Enkel deze kinderen worden toegelaten op de playschool.