Het Project

Het project richt zich op de minderheidsgroep de Basarwa. Deze groep wordt omschreven als de meest kansarme groep van Botswana. De Basarwa omvat slechts 1% van de bevolking van Botswana. Ze worden ook wel de “bushmen” genoemd. Dit omdat ze de laatste 30.000 jaar als jagers en verzamelaars in woestijngebieden leefden. Ze zijn door politieke redenen hun traditionele woonomgeving kwijtgeraakt en naar de steden gedreven en hebben tot de dag van vandaag moeite om zich aan te passen aan de cultuur en leefwijze van de dominante Batswana groep (80%). In de traditionele Basarwa gemeenschap leerden kinderen van hun stamgenoten. In de stad worden kinderen gestimuleerd om naar school te gaan. Het volgen van onderwijs is dus niet gebruikelijk en wordt van thuis uit niet gestimuleerd. Hierdoor is er weinig ouderbetrokkenheid en hebben veel van onze kinderen moeite op school.

“Help Basarwa children better succeed in school”

Als kinderen met 6 jaar worden toegelaten op een basisschool, is de achterstand tussen de verschillende kinderen die instromen erg groot. In Botswana is er wel kleuteronderwijs, maar dit wordt alleen verzorgd in privé “pre-schools” waarvoor altijd een ouderbijdrage betaald moet worden. De Basarwa kinderen gaan niet naar een pre-school. Om de jonge Basarwa kinderen ook de kans te geven op pre-school onderwijs zijn wij het project Early Childhood Education gestart.  

Omdat de ‘drop-out’ onder basisschoolkinderen van deze bevolkingsgroep ook erg groot is zijn we parallel gestart met een helpclass. Basisschoolkinderen komen na schooltijd voor bijles naar het social office.

Het Social Office. is nu een soort buurthuis geworden, van hieruit coördineren we alles, met als rode draad: het stimuleren van schoolgaand gedrag van kleuter-basisschoolkinderen. Op deze manier dragen wij een steentje bij, maken we in de wijk het verschil, doordat de Basarwa kinderen een betere kans hebben tot succes op school.

Overtuigd van de gedachte dat onderwijs de toekomst van een kind voor een heel belangrijk deel bepaalt.

Early Childhood Education

Early Childhood Education biedt kinderen van 4 en 5 jaar een kans om kleuteronderwijs te volgen als voorbereiding op de Primary School. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door lokale professionals, aangevuld met Nederlandse vrijwilligers.

Social Office

Het Social Office is een buurtcentrum waar mensen van verschillende leeftijden samen komen, waar aandacht is voor maatschappelijk werk, waar cursussen worden gegeven en waar activiteiten worden georganiseerd.

Helpclass

Het klassikale onderwijs sluit niet aan bij wat de Basarwa kinderen nodig hebben. Bij de helpclass is er de mogelijkheid om het leerproces op gang te laten komen. Er wordt afgestemd op zijn eigen niveau. Hij krijgt individueel instructies en les in kleine groepjes.