Project 1: Early Childhood Education

Early Childhood Education biedt jonge kinderen (4/5 jaar) een kans om kleuteronderwijs te volgen als voorbereiding op de basisschool (vanaf 6). Bokopano Kids doet dit door een grote groep Basarwa kinderen te ondersteunen in het kleuteronderwijs, dat op dit moment aangeboden wordt op twee locaties (Makolojwane Primary School & Little Friends).

Dit betekent materieel: voeding, kleding, schoenen, transport, onderwijsmaterialen voor kind en school. Immaterieel betekent dit: betrekken van ouders bij onderwijs, motiveren van ouders en kinderen, stimuleren van schoolgaand gedrag en het voorkomen van schooluitval. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door lokale professionals, aangevuld met vrijwilligers.

 

Bokopano Kids werkt samen met Makolojwane Primay School (een lokale openbare school). In een MOU (memorandum of understanding) is uitgewerkt wat beide partijen uitvoeren om het doel te bereiken: meer succes voor Basarwa kinderen in het onderwijs. Naast deze locatie heeft Bokopano Kids ook samenwerking gezocht met twee privé aanbieders van Early Childhood Education in de omgeving. Zo is er een samenwerking met ‘Little Friends’ en ‘Prince & Princesses’. Op deze twee locaties wordt dezelfde ondersteuning geboden als op Makolojwane Primary. Prince & Princesses wacht momenteel op een verbouwing en is zodoende vanaf 2018 gesloten.

Omdat Basarwa kinderen minder van huis uit worden gestimuleerd in het onderwijs, worden gediscrimineerd op school, slechtere schoolresultaten behalen en vaker en sneller stoppen met onderwijs is het nodig om ze op school te ondersteunen. Dit doen we door de eerdergenoemde ondersteuning, waarbij het allerbelangrijkste is om de betreffende kinderen individueel aandacht te kunnen geven. De vrijwilliger van Bokopano is op school aanwezig om dit vorm te geven. Dit doet hij/zij door met kinderen te werken in kleine groepjes en af te stemmen met de leerkrachten. Hiermee hopen we de ongelijke kansen in het onderwijs wat meer recht te trekken. Lees meer over de ongelijke kansen in het onderzoek naar “Onderwijskansen van Basarwa kinderen in Serowe” geschreven door Lotte Hoes.

Overvol kleuterklasje op Makolojane Primary. 

BokopanoKidsHomepage

Ofentsemang in nieuw uniform en met nieuwe rugzak.

Lees meer over de projecten: