Project 3: Helpclass

Voor wie is de helpclass?

Het schoolsysteem in Botswana is puur klassikaal gericht op de gemiddelde leerling. Het is belangrijk te beseffen dat de Basarwa kinderen het op de lokale basisschool, geïntegreerd met andere kinderen, niet makkelijk hebben. Zij worden als groep minderwaardig beschouwd waarbij kenmerken van discriminatie niet te ontkennen zijn. Basarwa zijn slechter gekleed, er is regelmatig schoolverzuim, kinderen voelen zich/zijn minder ondersteund en ouders komen minder gemakkelijk op school. Redenen om niet naar school te gaan zijn velerlei: regenval, geen water, geen zeep om uniform te wassen, ouder ziek, zelf ziek, oppassen op kleine kinderen in het gezin, etc. Veel kinderen hebben hierdoor een leerachterstand opgelopen. Er wordt hierdoor veel gedoubleerd en er is geen individuele aandacht mogelijk op de lokale basisschool. Het klassikale onderwijs sluit niet aan bij wat de Basarwa kinderen nodig hebben.

Neem bijvoorbeeld Tuto: een jongen van 10 jaar die niet of nauwelijks kan lezen, zit in groep 6 waar de leermethode volgens de standaard doorgaat. Het enige wat hij eigenlijk kan is het overschrijven van de lesstof van het bord, verwerken kan hij de lesstof niet. Zo is het leereffect op school voor hem nihil.
Zijn schoolresultaten zijn dan ook zeer laag (E-scores).

Bij de helpclass is er de mogelijkheid om het leerproces bij Tuto op gang te laten komen. Er wordt afgestemd op zijn eigen niveau. Hij krijgt individueel instructies en les in kleine groepjes. 

Hoe ziet dat eruit?

Van maandag tot donderdag wordt op ons Social Office door twee Bokopano docenten (Lepelong en Kelly) lesgegeven aan ongeveer 20 Basarwa basisschoolkinderen. Het gaat om basisschoolkinderen van standard 1 (groep 3) tot en met standard 6 (groep 8). De kinderen komen zodra ze uit zijn van school en zijn welkom om met de les te starten tussen 14.00 en 15.00 uur. Ieder kind leest eerst individueel, zowel in hun eigen taal (Setswana), als in het Engels. Vervolgens is er tijd voor een individuele begeleiding en zal er een klassikale les gegeven worden. Het vakgebied van de les wisselt per dag; Engels, Setswana of Rekenen. Als beloning voor het harde werken krijgen de kinderen een dubbele boterham met pindakaas, limonade en gaan we een uur sporten. Het doel is om hen zelfvertrouwen te geven en te stimuleren om naar school te blijven gaan. We hopen hiermee de schooluitval te verminderen.

Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te volgen worden ze ieder semester getoetst. Kinderen krijgen hierdoor inzicht in hun eigen ontwikkeling. Kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd door de aandacht die ze krijgen (complimenten en beloningen). Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en het plezier in het leren. Er is daarnaast een goede afstemming met de school. De schoolresultaten worden opgevraagd en er is regelmatig contact met de leerkrachten.

In januari 2020 zijn we met de helpclass in de buurt van het Social Office een moestuin gestart. Het leefgebied van de Basarwa is ontzettend droog waardoor het niet gemakkelijk is om groente/fruit te verbouwen. Het vergt aandacht en veel water, wat veel families thuis niet hebben.

Samen met de kinderen verzorgen we dagelijks de tuin. Hiermee hopen we niet alleen een mogelijkheid om extra voedsel te creëren, maar ook zodat de kinderen zich in de toekomst zelf kunnen voorzien.

Lees meer over de projecten: