Project 2: Social Office

Nadat uit het onderzoek naar de onderwijskansen van Basarwa kinderen in Serowe bleek dat kleuteronderwijs (zoals Bokopano Kids dat de eerste tien jaar gaf) kinderen goed voorbereid op de basisschool, maar niet genoeg is om de onderwijskansen voor deze kinderen daadwerkelijk te verbeteren, zijn we met het project een nieuwe kant op gegaan. Basarwa kinderen en (jong)volwassenen hebben namelijk allerlei moeilijkheden, waardoor het voor hen heel lastig is om bij te blijven in het onderwijs. Schooluitval en achterstanden komen nog altijd veel voor. Dit heeft onder andere te maken met: discriminatie, economische en sociale achterstanden, culturele verschillen, geen betrokkenheid/motivatie van ouders, en allerlei andere factoren (zie kopje onderzoek). Het Social Office van Bokopano wil met dergelijke moeilijkheden aan de gang waarbij het hoofddoel is om het schoolgaand gedrag van de kleuter-basisschoolkinderen te stimuleren.

Het Social Office zou je kunnen zien als een buurtcentrum waar mensen van verschillende leeftijden terecht kunnen met vragen. Vervolgens wordt er bekeken of wij iets kunnen betekenen en wordt er naar een oplossing gezocht. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijk werk, er worden workshops gegeven en andere activiteiten. Denk daarbij aan sportevenementen, ouderbijeenkomsten en er is een dagelijkse helpclass.

BokopanoKids-Helpclass2

Sportevenement met voor iedereen een eigen waterfles.

Project mondhygiëne

Lees meer over de projecten: