Tuto van 10 jaar zit in standard 6 en kan niet lezen..

Op school, geïntegreerd met ander kinderen  hebben de Basarwa kinderen het niet gemakkelijk. Zij worden als groep minderwaardig beschouwd waarbij kenmerken van discriminatie niet te ontkennen zijn. Ouders komen minder gemakkelijk op school, Basarwa zijn slechter gekleed, er is regelmatig schoolverzuim, kinderen voelen zich/zijn minder ondersteund. Redenen om niet naar Read more…